Strona główna

Zboża to rośliny najpowszechniej uprawiane na świecie. Ich produkcja należy do najważniejszych gałęzi rolnictwa w Polsce, a produkty zbożowe to bardzo ważny składnik codziennej diety na każdym etapie życia człowieka. Dzięki znacznej zawartości węglowodanów stanowią one podstawę kaloryczną posiłków. Szczególnie cennym węglowodanowym składnikiem zbóż jest błonnik pokarmowy o udokumentowanym prozdrowotnym działaniu na organizm człowieka. Zboża są też źródłem białka, witamin, składników mineralnych i substancji biologicznie czynnych o korzystnym oddziaływaniu na organizm.

Dla właściwej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów zbożowych ważne jest współdziałanie wielu ogniw łańcucha „od pola do stołu”. Ważne są też badania naukowe w zakresie hodowli, uprawy i technologii przetwórstwa zbóż poszukujące coraz to nowszych, innowacyjnych rozwiązań różnych problemów występujących na kolejnych etapach produkcji i przetwórstwa zbóż. Postępujący rozwój chorób cywilizacyjnych jest też przyczyną wielu badań naukowych mających na celu opracowanie produktów zbożowych o cechach żywności funkcjonalnej wzbogaconej w różne składniki odżywcze i biologicznie aktywne oraz żywności przeznaczonej dla osób wymagających specjalnego postępowania dietetycznego pod nadzorem lekarza.

Najważniejsze jest jednak poznanie i zrozumienie problemów oraz potrzeb na różnych etapach produkcji zbóż i przetwarzania tego surowca, a także wymiana myśli i dyskusja. Taką możliwość daje nam kolejna, IV Konferencja Naukowa z cyklu Nauka o Zbożach.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Konferencji Naukowej z cyklu Nauka o Zbożach. Tegoroczna Konferencja zatytułowana „Współczesne trendy w produkcji i przetwórstwie zbóż” odbędzie się w dniach 19-20 września 2024 r. w Hotelu Trzebnica, ul. Leśna 2, 55-100 Trzebnica. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją, by wskazać nowe kierunki badań, uwzględniające oczekiwania i potrzeby współczesnego producenta, przetwórcy i konsumenta. Chcemy również, aby wydarzenie to służyło nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy pomiędzy pracownikami różnych jednostek akademickich i naukowych w Polsce oraz przedstawicielami środowiska biznesowego.

Patronat

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Jarosław Bosy

oraz

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

dr hab. Barbara Żarowska, prof. uczelni

oraz

Marszałek Województwa Dolnośląskiego


Patronat medialny

Tematyka

 • Tematyka konferencji
  • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zbożowych (młynarstwo, kaszarstwo, piekarstwo, produkcja makaronu i in.)
  • Produkty zbożowe w żywieniu człowieka
  • Produkty zbożowe jako źródło składników bioaktywnych
  • Produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. żywność bezglutenowa, zbożowa żywność funkcjonalna
  • Zbożowe produkty ekologiczne
  • Doskonalenie rodów zbóż 
  • Badania aplikacyjne z zakresu uprawy i technologii zbóż
  • Bezpieczeństwo zdrowotne zbóż i produktów zbożowych

W przypadku dużej ilości zgłoszeń wyodrębnione zostaną trzy sekcje

 • Uprawa i doskonalenie rodów zbóż
 • Technologia przetwórstwa
 • Wartość żywieniowa i bezpieczeństwo zdrowotne zbóż oraz produktów zbożowych

Miejsce

Konferencja odbędzie się w dniach od 19.09.2024 do 20.09.2024
w Hotelu Trzebnica ul. Leśna 2, 55-100 Trzebnica

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest:

Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wpółorganizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Wrocławski